Disclaimer

De TPLO- website, nieuwsbrief en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Honig Coaching B.V. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Honig Coaching B.V. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

We doen ons best om de website van TPLO, en alles wat daar onderdeel van uitmaakt, zo goed mogelijk te maken. We proberen de teksten zo begrijpelijk mogelijk te schrijven. Vaak hebben we ICT-technische teksten of psychologisch onderlegde teksten makkelijker gemaakt. 

Wat betreft de inhoud van het afstandsonderwijs, benadrukken wij dat deze zijn ontwikkeld en samengesteld door deskundige professionals. De TPLO-website en de daarop aangeboden cursussen worden met regelmaat geactualiseerd. Hoewel wij alle zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en de daarbij behorende cursussen en applicaties en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, is het desondanks mogelijk dat informatie die op de TPLO-website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Wij kunnen evenmin garanderen dat de website of de daaraan verbonden applicaties foutloos of ononderbroken zullen functioneren. 

De informatie op de TPLO-website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Wij behouden ons het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Indien er (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van TPLO, dan zijn deze slechts ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van TPLO. Hoewel wij selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

 


Copyrights © 2021. Design by Looney2.nl. All rights reserved