Experts

Raad van Advies
Mevr. drs. N. Sanders (opleidingen algemeen)
Mevr. mr. J. S. Tahzib (inhoud cursussen)
De heer R. Wouters (algemeen)
Mevr. mr. M. Kaaij (inhoud cursussen)


Redactie
Mevr. mr. J. S. Tahzib
Mevr. mr. R.P.Y. Honig
Mevr. O.H.G. van de Wetering
De heer Q. van der Meer 
Wisselende peergroup: per cursus diverse deskundigen


Samenwerkingspartners
Looney2
Volgend Niveau
@newspring
UP learning


Docenten
De cursussen van TPLO worden in samenwerking met de redactie geschreven door ter zake kundige docenten. De docenten die cursussen voor TPLO ontwikkelen bezitten actuele en relevante kennis van het betreffende onderwerp.


Richtlijnen voor de docenten
Over het algemeen worden docenten uitgenodigd voor het maken van een cursus voor TPLO. Bijdragen op eigen initiatief zijn echter ook welkom. In verband met de planning verdient het aanbeveling eerst contact op te nemen met het redactiesecretariaat van TPLO: info@thepracticallawyeronline.nl.

Het is wel van belang dat je je realiseert dat een online cursus in een e-learningconcept anders is dan het schrijven van een normale (lees: face-to-face) cursus. Met name de opzet is anders, omdat het onderwijs schriftelijk plaatsvindt. Als je een cursus voor ons maakt, krijg je een docentinstructie, die je verplicht bent te hanteren bij het schrijven van de cursus.
 

 


Copyrights © 2021. Design by Looney2.nl. All rights reserved